SG TURBO's BEST

 SG TURBO's BEST  zijn afgeleide instrumenten met hefboom effect die een risico op kapitaalverlies meebrengen. Ze bieden de mogelijkheid om te beleggen in een index, een aandeel, een grondstof of een valuta met een hefboom waar financieringskosten aan zijn verbonden. Het hefboomeffect verschilt afhankelijk van de waarde van de onderliggende waarde. Als een belegger een stijging van de onderliggende waarde verwacht, kan met een TURBO BEST LONG geprofiteerd worden van een stijging van de onderliggende waarde.

Met een TURBO BEST SHORT kan geprofiteerd worden van een daling van de onderliggende waarde. SG TURBO's BEST hebben geen vaste afloopdatum, waardoor de belegger zijn belegging kan behouden zolang zijn of haar strategie dat vereist. De producten zijn verhandelbaar op Euronext Amsterdam of Frankfurter Wertpapierbörse via uw bank of broker.

SG Turbo’s Best zijn afgeleiden instrumenten naar Frans of Engels recht die een risico op kapitaalverlies meebrengen en worden uitgegeven door SG Issuer, uitgiftevehikel naar Luxemburgs recht, en gewaarborgd door Société Générale. Ze zijn bedoeld voor ervaren beleggers die vertrouwd zijn met het risico op kapitaalverlies, het risico op koersschommelingen, het risico van vroegtijdige beëindiging als het stop loss-niveau gedurende de looptijd van het product bereikt of overschreden wordt, het hefboomeffect dat de koersbewegingen van de onderliggende waarde versterkt, zowel opwaarts als neerwaarts, het kredietrisico op de uitgevende instelling en zijn garantiegever, en het wisselkoersrisico wanneer de onderliggende waarde wordt uitgedrukt in een andere valuta. Meer informatie over de voornaamste risico's in verband met deze producten vindt u in de brochure. GELIEVE, VOORDAT U IN EEN PRODUCT GAAT BELEGGEN, KENNIS TE NEMEN VAN HET PROSPECTUS VAN DIT PRODUCT DAT OP DEZE WEBSITE KAN WORDEN GERAADPLEEGD.

 

Type :

Actief

Onderliggende Waarde

Uitoefenprijs

Hefboom