MARKTPUBLICATIES

26 APRIL 2017  | Uitbreiding productaanbod: SG Turbo's BEST op Franse aandelen.

 

Vanaf deze week breidt Societe Generale haar productaanbod uit met Turbo's BEST op verschillende Franse aandelen en de CAC 40 Index. 

De volgende onderliggende waarden zijn uitgegeven: 

Heeft u vragen, opmerkingen of ideeën over het productaanbod van Societe Generale, dan kunt u ons altijd bereiken op het gratis telefoonnummer: 0800 29 29 235 of via het volgende e-mailadres: beursinfo@sgcib.com.

SG TURBO's BEST zijn risicovolle afgeleide instrumenten, bedoeld voor ervaren beleggers die vertrouwd zijn met het risico op kapitaalverlies, het risico op koersschommelingen, het risico van vroegtijdige beëindiging als het stop loss-niveau gedurende de looptijd van het product bereikt of overschreden wordt, het hefboomeffect dat de koersbewegingen van de onderliggende waarde versterkt, zowel opwaarts als neerwaarts, het kredietrisico op de uitgevende instelling en zijn garantiegever, en het wisselkoersrisico wanneer de onderliggende waarde wordt uitgedrukt in een andere valuta. Meer informatie over de voornaamste risico's in verband met deze producten vindt u in de brochure. Gelieve, voordat u in een product gaat beleggen, kennis te nemen van het prospectus van dit product dat op deze website kan worden geraadpleegd.