HEFBOOMPRODUCTEN

Hefboomproducten (Turbo’s BEST, Turbo’s LIFE) zijn beursgenoteerde producten die de portfolio van de belegger een impuls kunnen geven of af kunnen dekken, afhankelijk van het verwachte marktscenario, dankzij de hefboom. De hefboom versterkt de koersbewegingen van de onderliggende waarde, zowel opwaarts als neerwaarts, wat gunstig of ongunstig kan zijn voor de belegger. Met andere woorden, wanneer de koers van de onderliggende waarde met 1% verandert, verandert het product 5, 10, 15 keer zo veel … of meer. 

Beleggers profiteren van een potentieel hoog rendement met een laag geïnvesteerd bedrag, maar kunnen deze gehele investering verliezen. Deze producten zijn bedoeld voor ervaren beleggers die vertrouwd zijn met het risico op verlies van het kapitaal, het marktrisico, het risico op vroegtijdige beëindiging, het hefboomeffect, het kredietrisico en het wisselrisico. Ze zijn gericht op investeerders die de mogelijkheid hebben deze producten realtime te volgen en snel hun posities kunnen veranderen. Hieronder vindt u het productoverzicht.

 

SG TURBO'S BEST

SG TURBO's BEST zijn afgeleide instrumenten met hefboomeffect die een risico op kapitaalverlies meebrengen.  We bieden de mogelijkheid zowel een opwaartse (Turbo BEST Long) als een neerwaartse (Turbo BEST Short) positie te nemen op diverse onderliggende waardes: indices, aandelen, grondstoffen of valuta. De Turbo's BEST hebben geen vaste afloopdatum.
 

 

Bekijk het aanbod

SG TURBO'S LIFE

De werking van TURBO’S LIFE berust op hetzelfde principe als dat van de klassieke Turbo’s, met dit verschil dat het bereiken of overschrijden van het stop loss-niveau geen deactivering van het product tot gevolg heeft, maar slechts een aanpassing van de kenmerken*. Daardoor kan de belegger de eventuele restwaarde op de beurs verkopen of desgewenst zijn positie houden. De afloopdatum is ‘open’. TURBO’S LIFE zijn gericht op ervaren en actieve particuliere beleggers die op zoek zijn naar innovatieve en dynamische oplossingen. Zij kunnen worden gekocht of verkocht op Euronext Amsterdam via brokers of banken.

Bekijk het aanbod