Privacy en cookiebeleid

Dit is het privacy- en cookiebeleid voor de website voor ETP's (Exchange Traded Products) van Société Générale, die wordt beheerd door het Londense bijkantoor van Société Générale S.A.

VERZAMELING VAN UW GEGEVENS

Société Générale kan persoonsgegevens over u verzamelen terwijl u de website over Exchange Traded Products van Société Générale S.A. of een andere gelieerde partij bezoekt, soms via het gebruik van online- of offlineformulieren. 

GEBRUIK VAN UW GEGEVENS

Eventuele persoonsgegevens van u verwerken wij uitsluitend in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. De gegevens die u vrijwillig aan ons verstrekt, bijvoorbeeld via deze website of per e-mail (met inbegrip van uw naam, bedrijf, adres en contactgegevens, zoals uw telefoonnummer, e-mailadres of faxnummer), worden gebruikt voor de volgende doeleinden: 
a) de toezending van gegevens en updates over uw beleggingen op de website voor ETP’s van SG; 
b) de afhandeling van uw verzoeken, zoals publicaties of informatie over ETP’s van SG; 
c) de beantwoording van uw vraag als u deze per e-mail naar ons hebt verzonden (bijvoorbeeld in verband met ETP's van SG of komende publicaties of evenementen); 
d) de toezending van verdere informatie en marketingmateriaal over onze diensten, producten, publicaties of evenementen, of informatieverstrekking aan u via onze periodieke nieuwsbrieven, op voorwaarde dat u hebt aangegeven dat we voor deze doeleinden contact met u mogen opnemen. 

MET WIE DELEN WE UW GEGEVENS?

We kunnen (voor zover mogelijk) uw persoonsgegevens doorgeven aan onderdelen van de SOCIÉTÉ GÉNÉRALE-groep en partners, leveranciers en subcontractanten van Société Générale SA (voor wie we in dit verband verantwoordelijk blijven) die ons helpen bij de levering van de door ons aangeboden diensten, zoals het afhandelen van informatieverzoeken, het ontvangen en verzenden van berichten, het bijwerken van marketinglijsten, het analyseren van gegevens, het leveren van ondersteunende diensten of van tijd tot tijd bij andere taken. Onze agenten en contractanten gebruiken uw gegevens alleen waar nodig om hun functies uit te voeren. 
Indien we een reorganisatie ondergaan of aan derden worden verkocht, stemt u ermee in dat eventuele persoonsgegevens die we over u in bezit hebben, kunnen worden overgebracht naar die gereorganiseerde entiteit of derden. 
We kunnen persoonsgegevens over u openbaar maken indien we hiertoe verplicht zijn op grond van wet- en regelgeving, hiertoe worden verplicht door politie en justitie of door andere toezichthoudende of overheidsinstellingen en hun medewerkers; aan derden in verband met een onderzoek naar fraude, inbreuk op intellectuele eigendom, een wettelijke overtreding of een andere activiteit die onwettig is of waarvoor we wettelijk aansprakelijk kunnen worden gesteld; of om onze rechten en eigendommen te beschermen. 

INTERNATIONALE OVERDRACHTEN

Uw persoonsgegevens kunnen worden verwerkt door medewerkers die zich buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”) of uw lokale jurisdictie bevinden en werken voor ons of voor een van onze leveranciers die zijn gekozen vanwege hun expertise op bepaalde terreinen. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren indien een of meer van onze servers zich van tijd tot tijd bevinden in een land buiten de EER of indien een van onze serviceproviders zich in een land buiten de EER bevindt. Indien we uw gegevens op deze wijze buiten de EER brengen, nemen we maatregelen zodat uw privacyrechten beschermd blijven in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. 

WAT ZIJN DE COOKIES EN HOE WORDEN ZE GEBRUIKT?

In dit beleid wordt uitgelegd hoe cookies worden gebruikt op onze website. Het vormt onderdeel van de belangrijke informatie en algemene voorwaarden van onze website. 
Een cookie is een klein bestand, meestal met letters en cijfers, dat wordt gedownload naar een apparaat wanneer de gebruiker bepaalde websites bezoekt. Met cookies kan deze website uw computers tijdens uw gehele sessie herkennen. 
Op de website voor ETP's (Exchange Traded Products) van SG wordt een combinatie van de onderstaande typen cookies gebruikt:

HOE STEL IK MIJN COOKIEVOORKEUREN IN?  

In de meeste webbrowsers kan via de instellingen het gebruik van de meeste cookies enigszins worden geregeld. 
U kunt alle cookies van de website voor ETP’s (Exchange Traded Products) van SG ook verwijderen en blokkeren, maar dan werken onderdelen van de website voor ETP’s van SG mogelijk niet. 
Meer informatie over cookies, met inbegrip van welke cookies zijn ingesteld en hoe deze worden beheerd en verwijderd, vindt u op www.aboutcookies.org of www.allaboutcookies.org.

ANDERE WEBSITES

De website voor ETP's (Exchange Traded Products) van SG kan van tijd tot tijd koppelingen naar en vanaf de websites van onze partners, adverteerders of andere websites met relevante informatie bevatten. Indien u een koppeling naar een van deze websites volgt, dient u er rekening mee te houden dat deze websites hun eigen privacybeleid hebben. We aanvaarden geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor dit beleid. Raadpleeg dit beleid voordat u persoonsgegevens bij deze websites indient.

UW RECHTEN OM UW PERSOONSGEGEVENS IN TE ZIEN EN TE WIJZIGEN 

U hebt het recht te verzoeken om een kopie van de persoonsgegevens in onze database tegen betaling van £ 10 en door te schrijven naar de afdeling The Exchange Traded Products, 10 Bishops Square, Londen E1 6EG. U kunt ook een e-mail sturen naar etps@sgcib.com
U hebt ook op elk gewenst moment het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, ons tot correctie van onnauwkeurigheden in uw gegevens te verplichten of ons te verzoeken uw persoonsgegevens niet voor marketingdoeleinden te verwerken. U dient contact op te nemen via het bovenstaande adres wanneer u een van deze dingen wilt doen. We bewaren in onze database bepaalde gegevens waarom u ons hebt verzocht teneinde toekomstige geschillen op te lossen, de oorzaak van problemen te bepalen of de voorwaarden af te dwingen. We bewaren gegevens slechts voor de duur van het doeleinde waarvoor ze zijn verkregen, en we kunnen bepaalde gegevens over u bewaren nadat uw relatie met Société Générale SA is beëindigd, bijvoorbeeld voor juridische en wettelijke doeleinden.

WAT U MOET DOEN ALS U GEEN BERICHTEN MEER VAN ONS WILT ONTVANGEN 

Indien u geen berichten van SG meer wilt ontvangen over mogelijkheden of indien uw gegevens veranderen, verzoeken we u vriendelijk ons dit te laten weten door een e-mail te sturen naar beursinfo@sgcib.com.

WIJZIGINGEN IN ONS PRIVACYBELEID

Alle wijzigingen die we in de toekomst aanbrengen in ons privacybeleid, worden op deze pagina gepubliceerd. Waar nodig kunnen we u hiervan per e-mail op de hoogte stellen.